PHONE +420 554 684 200  // INFO@ERDRICH.CZ

HOME // ZÁKAZNÍCI // DODAVATELÉ // INTRANET

CZECH // DEUTSCH // ENGLISH

V hlubokém tažení na nás nikdo nemá. U nás jste v nejlepších rukách.

Hluboké tažení je jednou z našich nejsilnějších stránek. V tomto oboru jsme se důsledně zdokonalovali a vypracovali si náskok před konkurencí. Takto můžeme tvářet například plechy o tloušťce 3 – 8 milimetrů. Tím jednoznačně určujeme měřítka pro porovnání v našem oboru.

Další specialitou naší firmy je hluboké tažení se ztenčením stěny. Jako jeden z mála podniků jsme schopni vyrábět tvarované díly s rozdílnou sílou stěny – tedy díly, u nichž síla stěny kolísá, je například na dně dílu silnější než ve válcovém řezu. Tímto postupem zabezpečujeme sílu materiálu tam, kde je to pro funkci dílu žádoucí, získáváme prostor, rozšiřujeme možnosti použití a jsme schopni dokonce i nahrazovat soustružené díly.