PHONE +420 554 684 200  // INFO@ERDRICH.CZ

HOME // ZÁKAZNÍCI // DODAVATELÉ // INTRANET

CZECH // DEUTSCH // ENGLISH

Rádi pracujeme otevřeně, z očí do očí, proto se pokoušíme naše řešení vyvíjet nejen pro Vás ale společně s Vámi.

Naší významnou silnou stránkou je schopnost přinášet naše zkušenosti a naše know-how již ve fázi vývoje. Tím vzniká plodný vztah ovlivňující efektivitu a zvyšující standard vývoje.

Naše know-howe v technologii tváření zasahuje v řadě případů již do fáze předvývoje produktů. Tým specialistů koncipuje a staví pro Vás do detailu přesné prototypy, které se z hlediska užitku i designu velmi přibližují pozdějšímu konečnému produktu.

Naším základním předpokladem je konstruovat vždy z hlediska funkčnosti i nákladů optimalizované precisní výrobky. Abychom si byli jisti, že jsme na správné cestě, každý díl důkladně analyzujeme a testujeme. Přitom využíváme expertní posudky našich partnerů při vývoji – vědeckých institucí, vysokých škol i výzkumných pracovišť.