PHONE +420 554 684 200  // INFO@ERDRICH.CZ

HOME // ZÁKAZNÍCI // DODAVATELÉ // INTRANET

CZECH // DEUTSCH // ENGLISH

Naší základní kompetencí  je realizovat projekty od nápadu až po sériovou výrobu. Využijte toho.

Není naší ambicí pouze jednoduše vyrábět. Jednou z našich silných stránek jako poskytovatele řešení a partnera při vývoji je mimořádně efektivní procesní řetězec. U nás se můžete spolehnout na individuelní přístup nejvyšší kvality ve vývoji i ve výrobě – a to celosvětově. 

Při tvorbě přidané hodnoty vždy hledáme kontakt a dialog s Vámi. Tak dostáváme přesný obrázek o Vašich požadavcích a přáních, na jejichž základě vytyčujeme cestu k řešení a na jehož konci stojí na míru střižený tvářený díl pro Vás. Přitom však to, co je absolutně osvědčené, často zpochybňujeme. Jak automobily tak motory mají stále ještě mnoho komponentů, které svého nejvyššího vývojového stupně dosud nedosáhly. Technologie tváření zde může vést k významným zlepšením.

Také na záležitosti kvality nahlížíme naprosto jednoznačně. Naše krédo, jako rodinného podniku na úrovni high-tech, může znít pouze: Ručíme za kvalitu. Při všem co děláme, nastavujeme vysoké standardy, jejichž dodržování velmi přísně kontrolujeme.