PHONE +420 554 684 200  // INFO@ERDRICH.CZ

HOME // ZÁKAZNÍCI // DODAVATELÉ // INTRANET

CZECH // DEUTSCH // ENGLISH

U přesného stříhání z firmy Erdrich spoléháte na nejnovější transferovou techniku – to je jasná výhoda.

Přesné stříhání dovoluje vyrábět vysoce přesné díly bez následného opracování střižných ploch. Tento popis je správný i zastaralý zároveň. Alespoň pokud se nás týká již totiž neplatí, neboť naše přesně stříhané díly k tomu vykazují znaky dílů lisovaných.

Kombinujeme přesné stříhání a technologii lisování v jednom strojním konceptu, což je dosud světově ojedinělé. Umožňuje nám to lis pro přesné stříhání o lisovací síle 7000 kN a délce stolu 1500 milimetrů v jedinečné kombinace s transferovou technikou SANDER. Pomocí této kombinace se dají na jednom stroji provádět pracovní kroky přesný střih a hluboký tah a optimalizovat tak materiálová spotřeba.