PHONE +420 554 684 200  // INFO@ERDRICH.CZ

HOME // ZÁKAZNÍCI // DODAVATELÉ // INTRANET

CZECH // DEUTSCH // ENGLISH

Vyrábíme naše díly s přesností, která nenechává nesplněné žádné přání. Proto musíme přesně znát Vaše požadavky.

Mluvíme-li o technologii tváření, hovoříme o přesnosti. Od nápadu k realizaci, od zadání zakázky až po dodávku, od nástrojárny až po výrobu je přesnost určujícím kritériem. Znamená to pro nás přesně se ptát, pečlivě naslouchat, přesně plánovat a přesně vyrábět.

U našich přesných dílů přitom připouštíme pouze nejnižší tolerance. Na jejich základě pak naše díly perfektně zapadají do Vašich konečných produktů a zpravidla jsou také lehčí. K tomu se se nám často daří rozšiřovat funkčnost komponentů a vytvářet tak nové možnosti pro jejich použití. Tímto realizujeme nejen nákladové přednosti, nýbrž můžeme i Vás podpořit v úsilí o výrobu produktů šetrnějších k životnímu prostředí.

Naší přesnosti dosahujeme pomocí efektivních procesů a nasazením nejmodernějších technologií. Sázíme přitom na progresívní postupy lisování, přesného stříhání a hlubokého tažení, na námi vyvinuté a vyrobené nástroje a na vysoce moderní strojní park.