PHONE +420 554 684 200  // INFO@ERDRICH.CZ

HOME // ZÁKAZNÍCI // DODAVATELÉ // INTRANET

CZECH // DEUTSCH // ENGLISH

Pečujeme o Váš pokrok. Substituce komponentů je efektivním prostředkem, jak komponenty zlepšit.

V souvislosti s naší kompetencí ve vývoji a nejmodernějšími výrobními postupy můžeme stávající výrobní procesy substituovat. Nahrazujeme odlitky a soustružené díly velmi kvalitními, přesnými a efektivně vyrobenými tvářenými díly, které Vám přinášejí výhody, překračující oblast pouhé úspory nákladů. Nižší hmotnost zajišťuje optimální poměr mezi hmotností a výkonem Vašeho nového komponentu.

Od 220 k 62 gramům.

Místo odlitku lopatkového oběžného kola o hmotnosti 220 gramů a průměru 82 milimetrů jsme z plechu vyrobili oběžné kolo, které váží pouze 62 gramů a má průměr 74 milimetrů. Jelikož jsme konstrukci lopatek optimalizovali s ohledem na proudění, došlo i ke zvýšení výkonnosti kola. Kromě toho jsme systém zmenšili a získané místo mohl náš zákazník využít pro dodatečné funkce jiného komponentu. To je jen příklad, čeho je možné pomocí moderní technologie tváření dosáhnout.