PHONE +420 554 684 200  // INFO@ERDRICH.CZ

HOME // ZÁKAZNÍCI // DODAVATELÉ // INTRANET

CZECH // DEUTSCH // ENGLISH

Náš i Váš úspěch chceme realizovat v souladu s šetrností k životnímu prostředí, proto pro nás udržitelnost rozvoje není žádným trendem, nýbrž realitou.

K inteligentním řešením a modernímu podnikání s vědomím odpovědnosti patří pro nás také odpovídající udržitelnost. Naše tvářené díly nemají proto jen být původcem dlouhodobého užitku, chceme při jejich výrobě také pečlivě zacházet s přírodními zdroji.

Naším důsledným řízením ochrany životního prostředí jsme dokázali mimo jiné během jednoho roku snížit spotřebu vody o 13%. Pomocí fotovoltaického zařízení se nám podařilo za stejné období zabránit výskytu 323.000 kg skleníkových plynů. A přes vyšší objem výroby poklesla naše spotřeba oleje téměř o 4%.

Také naši zákazníci a dodavatelé k dlouhodobosti přispívají. Prostřednictvím většinou dlouholetých  vztahů je dobře známe a můžeme jak spotřebu materiálu tak naše vývojové a výrobní procesy efektivně utvářet a s nimi koordinovat. To šetří přírodní zdroje.